Over Samen Happie

Alle ouders willen dat hun kind gezond is. Maar gezond opvoeden is soms lastig, omdat het tegenwoordig steeds makkelijker is om ongezond te eten. In het Samen Happie! project ondersteunen we ouders bij het gezond opvoeden van hun kind.

Samen Happie! is een project van de Radboud Universiteit. Het is gefinancierd door Fonds NutsOhra en uitgevoerd in samenwerking met diverse partners, waaronder GGD Gelderland Zuid, Universiteit Maastricht en KION.

Voor ouders
Voor professionals

Voor ouders

Doel van het project

Het doel van het Samen Happie! project is om ouders te ondersteunen bij een gezonde opvoeding van jonge kinderen. Als kinderen op jonge leeftijd al gezonde gewoontes wordt aangeleerd, zal het voor hen makkelijker zijn om de rest van hun leven gezonde keuzes te maken.

Op deze website vind je dan ook handige weetjes en tips die te maken hebben met (gezond) opvoeden. Of je nu wilt weten hoe je kunt zorgen dat je kind groente wil proeven, of wat je kunt doen als je kind een driftbui heeft, op deze website vind je het allemaal. Ook staan er op de website links naar andere websites met handige informatie.

Samen Happie! app

Naast deze website is er een app ontwikkeld voor het Samen Happie! project. Deze app bevat voor een deel dezelfde informatie als de website. Een leuke toevoeging van de app is dat je wordt uitgedaagd om met bepaalde opdrachten aan de slag te gaan. Ook kun je zelf reminders instellen die bij je passen. En die je dus helpen om dingen niet te vergeten.

Verder is het leuk aan de app dat deze persoonlijk is. Je kunt een foto van je kind toevoegen en de leeftijd en geslacht van je kind aangeven. De informatie en tips die je krijgt worden dan automatisch op het geslacht en de leeftijd van je kind aangepast. Ook kun je eigen pagina’s aanmaken die je terug kunt kijken.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Download dan gratis de Samen Happie app! (Beschikbaar vanaf begin 2020)

Voor professionals

Doel

Het doel van het Samen Happie! project is het stimuleren van gezonde gewichtsgerelateerde opvoedpraktijken en algemene opvoedvaardigheden van ouders van kinderen vanaf 6 maanden oud om zo het ontstaan van overgewicht te voorkomen.

Naast deze website met informatie en tips over opvoeden bestaat de Samen Happie! interventie uit een app en een tweetal groepsbijeenkomsten.

App

De app is bedoeld voor ouders van kinderen vanaf 6 maanden oud. Via de app wordt relevante kennis verspreid over gezonde opvoeding. Alle informatie wordt op een laagdrempelige manier aangeboden in de vorm van weetjes, tips of een quiz. Ook worden teksten zo veel mogelijk ondersteund met plaatjes en filmpjes en zijn er voice-overs beschikbaar voor de belangrijkste informatie. Alle informatie in de app is gepersonaliseerd op naam en geslacht van het kind. Daarnaast is de app ingedeeld in verschillende niveaus, gebaseerd op de leeftijd van het kind om de informatie zo goed mogelijk bij de leeftijd van het kind aan te laten sluiten.

Ook kunnen ouders in de app concrete opvoedvaardigheden oefenen. Een voorbeeld van een oefening is het maken van een ‘als-dan plan’ (bijvoorbeeld: ‘als Maria ‘s ochtends wakker wordt, dan geef ik haar een beker water’). Om ouders te ondersteunen bij deze oefeningen kunnen ze tussentijdse reminders instellen.

Tot slot bevat de app verwijzingen naar leuke dingen die ouders met hun kind kunnen doen (zoals suggesties voor spelletjes) en kunnen ouders werken aan hun eigen welbevinden (bijvoorbeeld via een ontspanningsoefening en tips om rustig te blijven in lastige situaties).

Ben je nieuwsgierig geworden?

Download dan gratis de Samen Happie app! (Beschikbaar vanaf begin 2020)

Groepsbijeenkomsten

De twee groepsbijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders met een kind in de peuterleeftijd (2-4 jaar). Elke bijeenkomst duurt twee uur, heeft een groepsgrootte van 6-8 ouders en wordt gegeven door een zorgprofessional die werkt met ouders van jonge kinderen (<4 jaar), bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige of pedagogisch medewerker. Idealiter blijft de groep gedurende de bijeenkomsten gelijk en is de tijd tussen de bijeenkomsten ongeveer drie maanden. De bijeenkomsten verlopen via een vast protocol waarin verschillende werkvormen worden afgewisseld, zoals opdrachten, geleide discussie en het uitwisselen van ervaringen. De focus van de bijeenkomsten ligt vooral op het versterken van algemene opvoedvaardigheden, waaronder het omgaan met lastige situaties, zoals voedselneofobie en driftbuien. Ook wordt aandacht besteed aan het welbevinden van ouders en wordt een netwerk van sociale steun tussen ouders gefaciliteerd. Naast deelname aan de groepsbijeenkomsten kunnen ouders de Samen Happie! app downloaden. Dit is een mooie toevoeging aan de groepsbijeenkomsten en zo kunnen ouders thuis aan de slag met de kennis en vaardigheden die ze in de groepsbijeenkomsten hebben opgedaan.

De handleidingen van de groepsbijeenkomsten zijn gratis beschikbaar. Ben je een zorgprofessional en zou je de groepsbijeenkomsten graag willen uitvoeren met ouders bij jou in de wijk? Neem dan contact met ons op via samenhappie@ru.nl.

Onderzoek

Deze app en groepsbijeenkomsten zijn onderzocht in een grootschalig effectonderzoek. Er zijn twee wetenschappelijke effectevaluatie studies uitgevoerd met in totaal meer dan 550 ouders. Deze studies bevatten drie meetmomenten: een meting vooraf, tussentijds en een jaar na start van de interventie. Op basis van deze data kan de Samen Happie! interventie in de toekomst ook verder getoetst worden op effectiviteit. Resultaten van deze studies zullen worden geanalyseerd en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Meer informatie over dit onderzoek lees je op de Food & Cognition website.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de Radboud Universiteit door het invullen van het contactformulier of een mail te sturen naar samenhappie@ru.nl

Samenwerkingspartners

Menu