Ruzies oplossen

Soms zijn ruzies te groot. Als je ziet dan dat je kind de ruzie niet zelf kan oplossen, kun je helpen. Tips hierbij zijn:

Tip 1: Benoem wat je ziet en wat de kinderen voelen en denken. Bijvoorbeeld: “Dylan wil ook graag met de auto spelen. Maar het is niet leuk als Dylan de auto afpakt”. Heel soms lukt het kinderen dan al om het zelf verder op te lossen. Omdat ze dan beter begrijpen wat het andere kind wil.

Tip 2: Geef oplossingen. Speel misschien zelf even mee tot de ruzie voorbij is. Zeg bijvoorbeeld: “Zullen om de beurt een stukje met de auto rijden?” Zo help je je kind om samen met zijn vriendje weer verder te gaan spelen.

Tip 3: Als iedereen weer rustig is, dan is er ruimte om sorry tegen elkaar te zeggen. Let wel goed op of je kind hier al aan toe is. Gedwongen een ander kind een hand of kusje moeten geven werkt niet.

Menu