Tip 5: Verschillen zijn niet erg

Het is niet erg als je als opvoeders sommige dingen anders doet. Je hoeft het niet over alles eens te zijn. Zijn de basisregels gelijk? En zorgen de verschillen niet voor onduidelijkheid voor je kind? Dan is het goed. Heb wel respect voor elkaars manieren. Hier kan je kind veel van leren.

Wist je dat

kinderen vaak heel goed door hebben wat bij papa wel kan en bij mama niet. En andersom?

Dat is niet erg. In de klas hebben kinderen ook vaak twee juffen of meesters. Deze leerkrachten hebben als basis dezelfde regels, maar iedere persoon gaat hier net wat anders mee om. Kinderen zien dit verschil vaak prima.

Thomas, vader van Charlie en Bob (5 en 3 jaar oud),

Thuis hebben we een aantal basisregels. Daarnaast weten de kinderen dat sommige dingen van mij af en toe wel mogen en bij hun moeder niet. Zoals dat ze bij mij heel soms wel een keer voor de televisie mogen eten. En dat dit bij hun moeder echt nooit gebeurd. Terwijl we verder wel de regel hebben dat we normaal gesproken met het gezin aan tafel eten. Maar er zijn dus heel soms uitzonderingen. De kinderen snappen ook goed dat dit heel soms gebeurd. En alleen als mama niet thuis is.

Menu